x

Khách hàng: Chị Dung

Dự án: KĐT Thanh Hà

Diện tích: 120m2/sàn

Phong cách thiết kế: Xu thế