x

Khách hàng: Chị Hoa

Địa điểm: TP. Bắc Ninh

Diện tích: 120m2/sàn

Phong cách thiết kế: Hiện đại – Luxury