x

Khách hàng: Anh Hùng

Địa điểm: Hà Tĩnh

Diện tích: 200m2/sàn

Phong cách thiết kế: Hiện đại – Luxury