x

Khách hàng: Chị Huệ

Dự án: Bình Dương

Diện tích: 120m2/sàn

Phong cách thiết kế: Hiện đại