x

Khách hàng: Anh Tuấn Anh

Dự án: KĐT Bắc Giang

Diện tích: 150m2/sàn

Phong cách thiết kế: Hiện đại