x

Khách hàng: Chị Hiền

Dự án: Chung cư CIPUTRA Hà Nội

Diện tích: 120m2/sàn

Phong cách thiết kế: Hiện đại